Podmínky používání:

I. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla používání stránky umístěné na internetové doméně Slevokurzy.cz, která je provozována společností “Spolek Slevy”, IČO 22870687, sídlem Máchova 77/30, Řepčín, 779 00 Olomouc, zapsáno u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 9087/KSOS (dále jen Provozovatel). 

II. „Uživatelem“ se stává každý návštěvník stránky, který prostřednictvím svého prohlížeče zobrazuje stránky Slevokurzy.cz nebo jinak přistupuje k datům na stránce.

III. Slevový kód (kupón) je informace, která slouží na slevu v daném obchodě.

IV. Slevokurzy.cz považuje soukromí uživatelů za svou prioritu. Informace shromaždovány na těchto stránkách jsou výhradním majetkem portálu. Nejsou a nebudou poskytnuty třetím stranám, prodávány nebo používány jiným způsobem, jak je popsáno v Ochraně osobních údajů.

Provozovatel vydává v souladu s platnou legislativou ČR a SR tyto Všeobecné obchodní podmínky pro stránku Slevokurzy.cz.

1. Na Portálu jsou zveřejňovány aktuální nabídky Inzerentů, na základě kterých může kterýkoli Uživatel využít zveřejněné Kupóny a uplatnit je u Inzerenta.

2. K uplatnění Kupónu dochází buď přesměrováním na webové sídlo nebo portál Inzerenta, vytištěním a uplatněním Kupónu v kamenném obchodě Inzerenta, nebo uplatněním jiné slevy, a to ve smyslu podmínek uvedených na Kupónu.

3. Provozovatel Portálu nevstupuje do smluvního vztahu s Uživatelem. Všechna práva a výhody vyplývající z Kupónu je Uživatel oprávněn uplatnit pouze vůči inzerentovi. Tato práva a povinnosti se řídí příslušnými obchodními podmínkami daného Inzerenta.

Všeobecné obchodní podmínky:

I. Provozovatel neručí za správnost slevových kódů.

II. Slevové kódy jsou poskytovány zdarma, bez záruky jejich plné bezchybné funkčnosti, úplnosti a správnosti údajů.

III. Uživatel se vložením slevového kódu vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu a prohlašuje, že nebude omezovat způsob použití jím vložených slevových kódů.

IV. Provozovatel má právo smazat jakýkoliv slevový kód, který je očividně v rozporu se zákonem, dobrými mravy, nesouvisí s tématikou nebo by mohl jinak narušit kvalitu stránky.

Kupóny

1. Kupóny vygenerované na Portále může registrovaný Uživatel použít na příslušném webovém sídle Inzerenta za účelem nákupu nebo využití akce uvedené na Kupónu, případně je může vytisknout a využít v kamenném obchodě Inzerenta. Podmínky využití Kupónu budou na něm uvedené.

2. Kupóny mohou zahrnovat slevy, akce, speciální nabídky, výprodeje a jiné výhody za účelem podpory prodeje zboží nebo služeb Inzerentů.

3. Portál ani Poskytovatel přímo neposkytuje výrobky a / nebo služby uvedené v kupónech. Za obsah Kupónů odpovídá Inzerent.

4. Informace uvedené na Kupónech se mohou lišit od skutečné nabídky Inzerentů. Provozovatel neodpovídá za obsah ani pravdivost Kupónů, vůči Provozovateli nevznikají Uživateli žádné nároky. Provozovatel poskytuje informace o probíhajících akcích a slevách prostřednictvím Kupónů, avšak za jejich obsah odpovídají Inzerenti.