Podmienky používania:
I. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú pravidlá používania webových stránok umiestnených na internetovej doméne Slevokurzy.cz, ktoré prevádzkuje spoločnosť “Spolek Slevy”, IČO 22870687, so sídlom Máchova 77/30, Řepčín, 779 00 Olomouc, zapísaná u Krajského súdu v Ostrave, spisová značka L 9087/KSOS (ďalej len Prevádzkovateľ).

II. “Používateľ” je každý návštevník webovej stránky, ktorý si prostredníctvom svojho prehliadača prezerá webové stránky Slevokurzy.cz alebo inak pristupuje k údajom na webovej stránke.

III. Zľavový kód (kupón) je informácia, ktorá slúži na získanie zľavy v danom obchode.

IV. Slevokurzy.cz považuje súkromie používateľov za svoju prioritu. Informácie zhromaždené na tejto stránke sú výlučným vlastníctvom portálu. Nie sú a nebudú poskytované tretím stranám, predávané ani používané iným spôsobom, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre Slevokurzy.cz v súlade s platnou legislatívou Českej a Slovenskej republiky.

1. Portál zverejňuje aktuálne ponuky Inzerentov, na základe ktorých môže každý Používateľ využiť zverejnené Kupóny a uplatniť ich u Inzerenta.

2. Kupón sa uplatní buď presmerovaním na webovú stránku alebo portál Inzerenta, vytlačením a uplatnením kupónu v kamennom obchode Inzerenta, alebo uplatnením inej zľavy v súlade s podmienkami uvedenými na kupóne.

3. Prevádzkovateľ portálu nevstupuje do zmluvného vzťahu s používateľom. Používateľ je oprávnený uplatňovať všetky práva a výhody vyplývajúce z kupónu len voči inzerentovi. Tieto práva a povinnosti sa riadia príslušnými podmienkami príslušného inzerenta.

Všeobecné podmienky:
I. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť zľavových kódov.

II. Zľavové kódy sa poskytujú bezplatne, bez záruky ich úplnej bezchybnej funkčnosti, úplnosti a správnosti údajov.

III. Zadaním zľavového kódu sa používateľ vzdáva nároku na odmenu a vyhlasuje, že nebude obmedzovať používanie ním zadaných zľavových kódov.

IV. Prevádzkovateľ má právo vymazať akýkoľvek zľavový kód, ktorý je zjavne v rozpore so zákonom, dobrými mravmi, nesúvisí s témou alebo by mohol inak narušiť kvalitu stránky.

Kupóny

1. Kupóny vygenerované na portáli môže registrovaný používateľ použiť na príslušnej webovej stránke Inzerenta na účely nákupu alebo použitia akcie uvedenej na kupóne, alebo ich môže vytlačiť a použiť v kamennej predajni Inzerenta. Podmienky používania kupónu sú uvedené na kupóne.

2. Kupóny môžu obsahovať zľavy, propagačné akcie, špeciálne ponuky, výpredaje a iné výhody na podporu predaja tovaru alebo služieb inzerentov.

3. Portál ani poskytovateľ priamo neposkytujú produkty a/alebo služby uvedené v kupónoch. Za obsah kupónov zodpovedá inzerent.

4. Informácie uvedené v kupónoch sa môžu líšiť od skutočnej ponuky inzerentov. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah alebo pravdivosť kupónov a používateľ si nemôže voči poskytovateľovi uplatňovať žiadne nároky. Prevádzkovateľ poskytuje informácie o prebiehajúcich akciách a zľavách prostredníctvom kupónov, ale za ich obsah zodpovedajú inzerenti.